aim-chapter
係疫情下,殯儀業究竟會遇到咩挑戰?
by
Zack Law
殯儀策劃
上個星期嘅主講者係殯儀策劃 Zack Law。
Zack 係永福殯儀館第三代代表,創辦咗禮譽團隊,以現代化、電子化及專業化嘅管理方式營辦殯葬規劃服務及妥善安排在家離世服務。
 
而係疫情下,殯儀業究竟會遇到咩挑戰? 而 Zack 又點樣應對呢?Zack 分享係疫情下,殯儀業正面臨住資源及安全風險問題。佢指出係2022年3月1日至5月1日,短短的2個月內因新冠病毒死亡人數經已達到8698人,因此外界對殯儀策劃服務嘅需求大增,從而導致出現棺木、人手、靈車嘅短缺及用作存放遺體嘅空間不足夠。
 
另外,係疫情下亦存在安全風險問題,因為病毒容易經飛沬或霧化感染,因此當工作人員幫遺體更衣化妝時,會極易受到感染;加上疫情突如其來,大部分前線人員未有足夠嘅防護措施訓練,對他們有頗大的風險。為左降低風險,Zack 表示而家加強左員工們嘅安全意識,工作時要做足防疫措施,穿著防疫保護衣,並以黃色標籤分類遺體,以提醒員工。
 
疫情下雖然面對重大挑戰,但同時亦為Zack帶來新機遇。係嚴峻嘅環境下,有啲非緊急醫療服務一度暫停,為行動不便嘅長者造成不便,直接推動左上門看診服務嘅普及,同時在家離世服務亦應運而生。Zack 推出在家離世服務,提供周全同低調嘅接送遺體流程,讓逝者最後可以留係熟悉嘅環境下安詳舒服地離去。
 
永福殯儀係香港服務大眾已超過40多年,感謝 Zack 與一班同事為社會服務嘅熱誠,令每一個逝者都有尊嚴地走上最後一程,迎接自己嘅人生畢業禮,同時亦為喪家排解疑難,安心服喪。
 
 
 
 
 
 
 
如果有任何查詢, 歡迎聯絡Zack!
電話: 90456614
相關文章